kamil misztal

nowoczesne rozwiązania w zakresie zastosowań
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych